Tradiční country tance

Country tance. Kořeny country tanců nalezneme v Evropě 17. a 18. století. Největší vliv měly anglické, irské, skotské a francouzské tance. Při osídlování amerického kontinentu osadníci s sebou přivezli i své kulturní obyčeje. Setkávání při hudbě a tanci bylo jednou z mála možností odreagovat se od všedních starostí. Původní tance se zjednodušovaly, objevovaly se nové, upustilo se od složité etikety. Tancování se stalo lidovou zábavou. Zpět do Evropy se country tance dostaly přibližně v padesátých letech minulého století.
Country tance rozdělujeme do několika skupin, mj.:
• OLD TIME DANCE: tradiční historické tance, které se často již dále nevyvíjí.
• CONTRA DANCE: tance v dlouhých řadách.
• SQUARE DANCE: tance ve čtverylkách.
• CIRCLE DANCE: tance v kruzích.
• MIXERS: tance s výměnou partnerů.

V akci


David nabízí

Výuku country tanců
Country tance pro všechny
Specializované workshopy

Square Dancing
Easy Basic až po C2
Nováčci, party, worskshopy

Ozvučení vaší akce
Čtyři středně velké sály
2 Hilton sestavy, 2 PA systémy

Kompletní country bál
Možnosti zajištění celého bálu:
kapela, výuka, předtančení

Moderování vaší akce

Kontakt

David Dvořák
Pod Stanicí 26
CZ-10200 Praha

dada.dvorak@icloud.com
Tel. +420 777 649 000