Moderní Square Dancing

Modern Western Square Dance je tanec, který se tancuje ve čtverylkách na jednoduchou anglickou nápovědu. Samotný tanec je na místě vytvářen callerem (vyvolávačem), který tanečníkům do rytmu napovídá jednotlivé figury a které tanečníci okamžitě provádějí. Z toho plyne jedinečný rys této taneční formy: tanečníci předem neznají choreografii, ale pouze figury, z nichž se tanec skládá.

Základy moderního Square Dance formoval v USA během 30. a 40. let 20 století Lloyd Shaw, který sesbíral pro uchování tradičních amerických lidových tanců používané figury. Od 70. let dvacátého století je moderní Square Dance podporován a standardizován mezinárodní organizací callerů CALLERLAB (anglicky International Association of Square Dance Callers).

Do Evropy rozšířili Square Dance po druhé světové američtí vojáci. Do bývalého Československa se SD dostal v roce 1988 díky skupině Caramella. V současné době v Česku funguje přes 20 tanečních klubů.

Zdroj: Wikipedia.org

V akci


David nabízí

Výuku country tanců
Country tance pro všechny
Specializované workshopy

Square Dancing
Easy Basic až po C2
Nováčci, party, worskshopy

Ozvučení vaší akce
Čtyři středně velké sály
2 Hilton sestavy, 2 PA systémy

Kompletní country bál
Možnosti zajištění celého bálu:
kapela, výuka, předtančení

Moderování vaší akce

Kontakt

David Dvořák
Pod Stanicí 26
CZ-10200 Praha

dada.dvorak@icloud.com
Tel. +420 777 649 000